دل نوشته

Pesare Aftab

کاربر فعال و مفید
تاریخ ثبت‌نام
1/1/70
نوشته‌ها
117
پسندها
0
محل سکونت
بلوچستان
وب سایت
www.forum.parood.ir

421acf9830dec4b4e452313ee74202f6-425


دخــــــتر و پســــری عاشـــق هم بـــودند و با تمام وجـــود همدیـــگه رو دوســــت داشتند.

یــــک روز بعـــد از ملاقات تو ماشیـــن کنار هـــم نشســــتند!

دخــــتر میخـــواست چیزی رو به پــــسر بـــگه ولــی روش نمیــــشد و پســـر هم کاغذی در دســـت داشت چیـــزی رو که نمیتونســـت به دختـــر بگـــه تو کاغـــذ نوشـــته بود!

پســـر وقــــتی دیـــد به مقـــصد نزدیـــک میــــشه کاغـــذ را دســـت دختـــر داد!

دختــــر هم از ایـــن فرصــــت استـــفاده کــرد و حرفـــش رو زد!

گفـــت:» پس از پیــاده شــدنت شایـــددیگـــه همدیـــگه رو نبینـــیم
دیگه خســــته شدم و عشـــق قبلـــی رو نسبت به تــو ندارم پســـری بهـــتر از تو سراغ دارم!

پــــسر درحالـــی که بــــغض گلـــوشو گـــرفته بـــود از با چشـــمای اشک آلــود از ماشـــین پـــیاده شـــد.
در همین حال ماشیـــنی به پســــر زد و پــــسره در جا مـــرد...

دخــــتر که با تــــمام وجــــود در حــــال گریـــــه بــــود کاغـــــذی که پســــر تو دســــتش داده بود رو یـــادش افــــتاد و باز کـــرد که نوشــــــته بــــود:»
.
.
.
.
اگــــــر روزی تـــــرکــم کــــنی مـــــیمیــرم.
 
آخرین ویرایش:

عبدالصمد

Well-known member
تاریخ ثبت‌نام
1/1/70
نوشته‌ها
71
پسندها
0
محل سکونت
بندرعباس
عجب دختر عوضی ای بوده ها حال جلبکی بودن بهم دست داد
 
بالا