جدیدترین‌ها

جدیدترین نوشته‌های نمایه

در دنیای من فقط یک نفر لبخندم را میخواست...
آن هم عکاس بود که بولش را میگرفت...!
دلم ...
گاهی میگیرد
گاهی میسوزد
گاهی تنگ میشود
و حتی گاهی ...
گاهی نه ...
خیلی وقتها می شکند
اما هنوز می تپد
با همین دلم بیادتم ..
سلام
ممنون
ببخشین شمارومیشناسم؟؟؟
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
بالا