جدیدترین‌ها

خوش آمدید به انجمن فائزین

برای بهره مندی از تمامی امکانات در انجمن ثبت نام کنید

Ask question

Ask Questions and Get Answers from Our Community

Answer

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

Contact Staff

Our Experts are Ready to Answer your Questions

30 اقدام مهم عمر (رض) در دوران خلافت

  • نویسنده موضوع faezin
  • تاریخ شروع

faezin

مدیریت
پرسنل مدیریت
موئسس انجمن
6/1/13
1,226
30
48
فی ارض الله

30 اقدام مهم عمر (رض) در دوران خلافت

انواروب: حضرت عمر ـ رضی الله عنه ـ در عهد خلافت خود برای رفاه و آسایش ملت و نظم و ترتیب امور کشوری دست به اقدامات نوینی زد که مورخین آنها را اوّلیّات عمر ـ رضی الله عنه ـ نامیده اند.از جمله کارهایی که توسط ایشان انجام گرفت:


۱- تاسیس بیت المال و خزانه دولتی
۲- تشکیل دادگستری ها و و نصب قضات
۳- نظم و ترتیب لشکر و بنای دفاتر ارتشی
۴- بنیاد تاریخ اسلامی بر مبنای سال هجرت
۵- مردم شماری (سرشماری)
۶- کندن نهر و جوی ها و تامین آب
۷- تاسیس زندان برای مجرمان و شلاق زدن مجرمین
۸- ترویج زراعت و کشاورزی
۹- آباد کردن شهرها
۱۰- اهتمام به خواندن نماز تراویح با جماعت
۱۱- نصب چراغ در مساجد و تعیین حقوق برای موذن و امام جماعت
۱۲- اجراء روزنامه، برای این کار چندین روزنامه نگار را برای نوشتن اخبار روز مامور کرد
۱۳- گشت شب در بازار و کوچه ها و دریافت حال مردم
۱۴- برقراری اداره پلیس برای حفاظت مردم
۱۵- ایجاد استان در تقسیمات کشوری و تعیین استاندار
۱۶- تاسیس مجلس شورا که در امور مملکتی با آنان مشوره می نمود
۱۷- خرج دادن به بیوه ها و یتیمان
۱۸- بناء مهمانسرا و پاسگاه از مکه معظمه تا مدینه منوره برای سهولت مسافران
۱۹- تاسیس مدارس و تعیین حقوق برای معلمین و مدرسین
۲۰- خرج دادن به مسیحیان و یهودیان بینوا
۲۱- تکمیل ترتیب و تدوین قرآن که از زمان ابوبکر صدیق ـ رضی الله عنه ـ به مشوره حضرت عمر شروع شده بود
۲۲- قانون حیثیت سه طلاق به طلاق بائن
۲۳- تعین حکم سی شلاق برای مشروب خوار
۲۴- تعیین زکات برای اسبهای تجارت
۲۵- اجماع امت در نماز جنازه بر چهار تکبیر
۲۶- رایج کردن طریقه سخنرانی دعوت و تبلیغ،اولین سخنرانی و وعظ را (تمیم داری) به دستور حضرت عمر رضی الله عنه ایراد کرد و در اسلام اولین وعظ و سخنرانی بود
۲۷- تکمیل اصول قیاس،قانونیت مسئله “عول در فرایض”
۲۸- تعیین سزای تعزیری برای ذم یا هجو و آوردن نام زنان در اشعار
۲۹- اجرای نظام وزن و پیمانه
۳۰- اجرای طریقه وقف و تاسیس اداره اوقافبرگرفته ازکتاب: “الفاروق الاعظم” چاپ سال ۱۳۵۶
تالیف:مولانا سید عبدالصمد ساداتی

منبع:کانال تلگرامی مولانا ساداتی
 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
بالا