Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

هر روز یک پیام -مسلم-

kamali

کاربر مفید
2/21/13
1,081
0
ابو موسی اشعری رضی الله عنهم گوید: وقتی که پیامبر (ص) عازم غزوه خیبر شد اصحاب بر بالای تپه ای جمع شدند. با صدای بلند شروع به گفتن الله اکبر و لا اله الا الله کردند. رسول الله فرمود: آرام و خود دارباشید شما کسی را صدا نمی کنید که کر یا از شما دور باشد. بلکه کسی را دعا می کنید که شنوا و به شما نزدیک است. و با شما است.
ابو موسی گوید: در این اثنا من به دنبال پیامبر(ص) بودم و پشت سر او قرار داشتم شنید که لا حول و لا قوه الا بالله را می خوانم پیامبر (ص) به من فرمود: ای عبدالله بن قیس! گفتم در خدمتم ای رسول الله. فرمود: شما را به کلمه ای راهنمای نکنم که گنجی است از گنجهای بهشت؟ گفتم : چرا ای پدر و مارم به فدایت باد ای رسول خدا مرا راهنمای بفرما. فرمود:(( لا حول و لا قوه الا بالله)) می باشد. یعنی هیچ حرکت و قدرت و استطاعتی و جود ندارد مگر به خواست خدا
 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0
بردگي
و ناگهان ديدم در کنار فرعون ها و قارون ها که به بردگيمان
مي خريدند و به بيگاريمان مي کشيدند، ديگراني نيز به نام
جانشينان پيامبران سرکشيدند، روحانيان رسمي.
آري اين چنين بود برادر - دکتر علي شريعتي
 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0
عالی ترین نشان کمال یک روح،میزان احساس خفقانی است که از زیستن می کند.
«دکتر شریعتی»
 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0
همه تاریخ عبارت از جنگ میان دو سرباز که همدیگر را نمی شناسند، ولی میجنگند برای کسانیکه همدیگر را میشناسند نمی جنگند!
(دکتر شریعتی)
 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0
اگر در صحنه نیستی، هر کجا که می خواهی باش، چه به شراب نشسته باشی و چه به نماز ایستاده باشی، هر دو یکی است.
«دکتر شریعتی»
 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0
داشتن هدف در زندگی، خلاقیت، بالندگی و توانایی را در نهاد آدمی بیدار می کند. کسی که هدفی دارد، برای رسیدن به آن، راه را پیدا می کند و مشکلات را متحمّل می شود.
 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0
هیچ وقت نگو به آخر خط رسیدی؛ معلّمت را به یاد آور که آخر خط همیشه می گفت: نقطه، سر خط.
 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0
اسلام هويّت ماست، باید آنرا خوب بفهمیم و به دیگران خوب بفهمانیم.
 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0
ملتیکه فرهنگ و ثقافت خود را از دست دهد، فرهنگ اجنبی جای آنرا اشغال می کند، پس جز تعلیم و تربیه و افکار اسلامی چیز دیگری جبران نقصان کرده نمی تواند.
 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0
به جرم وسوسه چه طعنه که نشنیدی"حوا" ،پس از تو همه تا توانستند "آدم" شدند.

چه صاقانه حوا بودی و چه ریاکارانه آدمیم
 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0
زندگی دشوار است، ولی من از او سخت ترم.
 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0
آسان ترین راه عذر خواهی، عدم تکرار اشتباه قبلی است.
 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0
من مسئول چیزی هستم که می گویم، نه چیزی که تو ازش برداشت می کنی.
 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0
تحقیر یک انسان به معنای توهین کردن به قدرت خداوند است و نه تنها به آن فرد،که به تمام جهان صدمه می رساند.
«مهاهتما گاندی»
 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0
همیشه مصلحت،روپوش دروغین زیبایی بوده است تا دشمنان حقیقت،حقیقت را درونش مدفون کنند.
«دکتر شریعتی»
 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0
گر چرخ به كام ما نگردد كاري بكنيم تا بگردد

هرگز قد مردمان ازاد در زير فشار تا نگردد

اندر كف مردمان ازاد نبود گره اي كه وا نگردد
 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0
تنها دو روز در سال است که نمیتوانی کاری بکنی:
یکی دیروز و دیگری فردا!
 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0
زندگی قانون باورها و لیاقت هاست، همیشه باور داشته باش، لایق بهترین هایی.
 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0
کسی باش که عمری با تو بودن، یک لحظه، و لحظهء بی تو بودن، یک عمر باشد.
 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0
خداوندا! آرامش عطا فرما تا بپذيرم آنچه را كه نميتوانم تغيير دهم
و شهامتي تا تغيير دهم آنچه را كه ميتوانم
و دانشي كه تفاوت اين دو را بدانم
 
بالا