Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

هر روز یک پیام -مسلم-

kamali

کاربر مفید
2/21/13
1,081
0
چشمان ِ تو گل ِ آفتابگردانند

به هر کجا که نگاه کنی ،

خدا آنجاست ...

حسین پناهی
 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0
آئین اسلام برای زمان یا مکان مشخصی نیامده است، بلکه نظام کامل و شاملی بوده که تمام زمان ها و مکان ها را در می نوردد.
 
آخرین ویرایش:

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0
ملتی که همه دنیایش را به پای تحقق آرمان های اسلام نمی ریزد، مستحق آزادی و زندگی با عزّت نمی باشد.
 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0
آنهاییکه خیال می کنند مسلمان اند، ولی با ستمگری ها و بیدادگری ها نمی جنگند و از حقوق رنجدیده ها و مظلومین دفاع نمی کنند، یا اشتباه می کنند، یا منافق اند و یا از اسلام چیزی نفهمیده اند.

 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0
سوگند به الله که شرم می دارم از اینکه معصیت کنم و الله متعال در مقابل، برایم نعمت بدهد و گناهانم را بپوشاند و با آن هم از جملهء توبه کنندگان نباشم در حالیکه او غفور و رحيم است.
 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0
انسانهای غافل و مأیوس، دنبال راهی برای ندیدن، نخواستن، نپذیرفتن، نرفتن و نرسیدن هستند. نه آنکه نتوانند؛ بلکه نمی خواهند بتوانند.
 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0
بدبختی بشر در اینست که بیشتر در جسم و تن دقت دارند، نسبت به روح و تن.
 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0
من اگر از ظالم نفرت دارم از ظلم پذیران نیز متنفرم، زیرا آنها با تحمّل ظلم، بر نیروی ظالم می افزایند.
 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0
به آن بالی که بخشیدی پریدم
به سوز نغمه های خود تپیدم
مسلمانی که مرگ از وی بلرزد
جهان گردیدم و او را ندیدم
 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0
اگر چه تو یک بذر کوچک مانند یک تکه چوب معمولی هستی،اما دلشوره میوه های بهشتی داری،گویا که آنها واقعا متعلق به تو هستند و تو عادت کرده ای که به خود مباهات کنی و خود ستایی کنی.
 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0
زندگی، بزرگی و زیبایی خود را به کسانی نمایان می سازد که خوب گوش می دهند و خوب می آموزند و در نهایت، خوب می اندیشند و زیبا عمل می کنند.
 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0
زندگی، فرصت های زیادی در اختیار کسانی قرار می دهد که در جستجوی آرمان های بلند خود بر آمده و به تحقق رؤیاهای خویش همت گماشته اند.


 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0
دستورات اسلام طوری است که نه گذشتن روزگار، آنرا ناکار آمد کرده و نه هیچ تازهء می تواند کهنه اش کند.
 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0
بیچاره ملتی که پر از باور است و خالی از دین!
جبران خلیل جبران
 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0
همه ی بدبختی های ما ناشی از این است که نسل کهنه ی ما به تحجر مبتلاست و نسل جدید به هیچ و پوچ.
«دکتر شریعتی»
 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0
انسان تنها موجودی است که می اندیشد و خلق می کند. و باید از آنچه که در اختیار اوست، بهترین بهره را ببرد
 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0
با خدا باش پادشاهی کن
بی خدا باش هر چه خواهی کن
 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0
خطا هرگز به حقیقت مبدل نمی شود،حتی اگر با تبلیغات زیاد آن را توجیه کنیم.همچنین،حقیقت هرگز خطا نخواهد شد،حتی اگر هیچ کس آن را نبیند.
«ماهاتما گاندی»
 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0
آموختن تنها سرمایه ای است که ستمکاران نمی توانند به یغما ببرند.
«جبران خلیل جبران»5/
 

kamali

کاربر مفید
2/21/13
1,081
0

از ابو بكر صديق رضي الله عنه روايت شده كه گفت: از پيامبر صلى الله عليه و سلم شنيدم كه ميگفت: "هر بنده اى كه مرتكب گناهى شود، و سپس با بهترين روش طهارت كند (وضوء بگيرد)، و سپس برخيزد و دو ركعت نماز (سنت) بخواند، و سپس استغفار كند، گناهانش آمرزيده خواهد شد" سپس اين آيه را تلاوت نمود: "و آنانکه چون کار زشت کنند يا ستم نمايند بخود، ياد کنند خدا را پس آمرزش خواهند برای گناهان خود و کيست که بيآمرزد گناهان را مگر خدا" (آل عمران: 135)
 
بالا