Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

هر روز یک پیام -مسلم-

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0
میگن روزهای سخت همیشه دوستان واقعی را معلوم خواهد کرد.
 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0
وقتی حرف حق می زنید تنها کسانی عصبانی می شوند که همه زندگیشان بر دروغ استوار است.

 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0
همیشه به کسی تکیه کنید که او به کس دیگری تکیه نکرده باشد؛ او کسی جز الله نیست.


 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0
خشم بیش از حد وحشت آرد، لطف بی وقت هیبت برد؛ نه چندان درشتی کن که از تو سیر گردند و نه چندان نرمی که بر تو دلیر شوند.
 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0
آن ایمانی که نتواند در نماز صبح لحاف را از بالای ما دور کند، چطور می تواند آتش جهنّم را از ما دور کند.
 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0
جامع قران ذوالنورین عثمان بود است****معدن حلم و حیا وجود و احسان امده
 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0
هیچ کس قادر نیست ما را خوارو حقیر نماید و آرامش فکرمان را بر هم زند، مگر آنکه خود مان ابزار این کار را دراختیار شان قرار دهیم.


 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0
آزادی گرفته میشود، داده نمی شود.

سید جمال الدین افغانی


 
سلام الله علیکم ورحمته و برکاته
متین عزیز، اون مسلم منم یا فرد مسلمان (بطور عموم)؟ به هر صورت ممنون از خدمات نازنین تان عزیز دلم.

و السلام علیکم ورحمة الله
 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0
مسلم جان شرمنده باید این موضوع را به شما اطلاع میدادم می خواستم اتعداد بیشتری از عزیزان از این جملات زیبا استفاده کنند بنابراین شما هستی .ksdubvois
 
سلام علیکم ورحمة الله
نه برادر خواهش می کنم، مشکلی نیست که این مطالب را کی میگذارد و کی نقل می کند، هدف پخش و استفاده از این مطالب است.
بهتر است اسم منو از عنوان تاپیک بحذفید.
این پیامها را ما هر شب به تعداد بیش از یک ملیون تن در سراسر کشور مان می فرستیم.
و تنها خودم به 261 تن و سه مسئول دیگر زیر نظر من اند، در مجموع تا فعلاً (در روزهای آینده نه چندان دور بیشتر می شوند) به 845 تن می فرستیم.
قابل یاد دهانیست که هر صبح حدیثی هم می فرستیم.
امید و آرزوی ما معنویات است نه مطرح بودن و شدن.
 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0
احسنت برادر مسلم واقعا کار بزرگی انجام میدهید اجرتان با الله پاک چشم ادامه خواهم داد
 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0نشان عاقل بودن، حاکمیت بر نفس و آماده کردن احتیاجات بعد از مرگ می باشد.
 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0


به بزرگی آرزوها نیندیشید، به بزرگی خالقی بیندیشید که آرزوها را تبدیل به حقیقت می کند.
 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0

خدایا! تو بسیار بزرگی و من بسیار کوچکم، امّا تو با این بزرگی هیچ وقت مرا فراموش نمی کنی و من با این کوچکی ترا فراموش می کنم؛ مرا عفو کن

 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0خدایا! تو بسیار بزرگی و من بسیار کوچکم، امّا تو با این بزرگی هیچ وقت مرا فراموش نمی کنی و من با این کوچکی ترا فراموش می کنم؛ مرا عفو کن
 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0
اللهم إنا نعوذ بك وبقدرتك من وحشة القبر وعذاب القبر اللهم أنر قبورنا بنور يؤنس وحدتنا و يذكرنا بتوحيدك

 

matin555

کاربر فعال و مفید
3/29/13
178
0
اگر تورا دشمني مي باشد دلتنگ مشو که هر که را دشمني نباشدبي قدر و بها مي باشد
 
بالا