جدیدترین‌ها

خوش آمدید به انجمن فائزین

برای بهره مندی از تمامی امکانات در انجمن ثبت نام کنید

Ask question

Ask Questions and Get Answers from Our Community

Answer

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

Contact Staff

Our Experts are Ready to Answer your Questions

فواید فروگرفتن نگاه( امام ابن قیم رحمة الله علیه)

zohreh

کاربر خیلی فعال
1/1/70
976
1
0
در فروگرفتن نگاه چند منفعت است:


۱ - فرو گرفتن نگاه، فرمان* برداری از امر خدامی* باشد که غایت خوش* بختی بنده در زندگی دنیا و آخرت در همین است و برای او در دنیا و آخرت چیزی سودمندتر از فرمان برداری از اوامر الهی نیست و هر شخص بدبخت در دنیا، به خاطر تضییع و نافرمانی دستورهای الهی، دچار بدبختی شده است.


۲- از رسیدن اثرِ پیکان زهرآلود ـ که شاید هلاکت وی در آن باشد ـ جلوگیری به عمل می*آورد.

۳ – قلب را با خدا مونس می*کند و تمام حواس را متوجه وی می*سازد؛ زیرا چشم*چرانی موجب تفریق، تشتت و پریشانی قلب و دوری از خدا می*شود و چشم*چرانی برای قلب از همه چیز زیان*بارتر است؛ زیرا در میان بنده و پروردگارش وحشت*آفرین است.


۴ – قلب را نیرو، فرحت و سرور می*بخشد، هم *چنان *که چشم*چرانی موجب اندوه قلب می*شود.


۵ – به قلب لباس نور می*پوشاند، هم* چنان *که چشم*چرانی غبار تیرگی را بر آن می*افشاند و خداوند آیه*ی نور را پس از دستور به فرو گرفتن نگاه نازل کرده است.


۶ – فرو گرفتن نگاه فراست و فطانتی راستین به ارمغان می*نهد که با آن، حق و باطل و راستی و دروغ از هم بازشناخته شود. شجاع کرمانی رحمه الله می*گوید: هر کسی که ظاهرش را با پیروی از سنت و درونش را با مراقبه*ی مداوم و همیشگی بیاراید و نگاهش را از محارم فرو گیرد و نفس خود را از مشتبهات باز دارد و از حلال تغذیه کند، هیچ گاه فراستش دچار اشتباه نمی*شود.


۷ – به قلب پایداری، شجاعت و نیرو می*بخشد.


۸ – راهِ در آمدن شیطان به قلب را می*بندد؛ زیرا او با نگاه حرام داخل می*شود و به همراهش در قلب نفوذ می*کند.


۹ – قلب را برای اندیشیدن درباره*ی مصالحش و مشغول شدن به آن، فارغ می*سازد و چشم*چرانی وی را از آن فراموش می*سازد و در میان آن و این فاصله می*افکند.


۱۰ – بین چشم و قلب دریچه و راهی است که تغییر یکی از آن دو، موجب تغییر دیگری خواهد بود؛ پس هر گاه قلب فاسد گردد، نگاه نیز فاسد خواهد شد و با فاسد شدن نگاه، قلب هم فاسد می*گردد و این گونه تأثیر گذاری در جانبِ صلاح هم وجود دارد. پس هر گاه چشم خراب و فاسد شد، قلب نیز خراب و فاسد می*گردد و مانندِ ظرف آشغال*دانی می*شود که محل جمع شدن نجاسات و پلیدی و چرک*هاست، چون این گونه شد، دیگر برای جای گرفتن معرفت و محبت الهی و بازگش
ت به سوی او و مأنوس شدن با وی و سرور و شادمانی به نزدیکی*اش در آن، مناسب نیست؛ بلکه عکس این موارد در آن منزل می*گیرد.

 

سامان

کاربر فعال و مفید
1/1/70
196
0
0
024.030.jpg

به مردان با ايمان بگو: «ديده فرو نهند و پاکدامنى ورزند، که اين براى آنان پاکيزه تر است، زيرا خدا به آنچه مى کنند آگاه است.» ( 30 نور )
 
آخرین ویرایش:

سامان

کاربر فعال و مفید
1/1/70
196
0
0
024.031.jpg

و به زنان مؤمن بگو که چشمان خويش فروگيرند و شرمگاه خود نگه دارند و زينتهاى خود را جز آن مقدار که پيداست آشکار نکنند و مقنعه هاى خود را تا گريبان فروگذارند و زينتهاى خود را آشکار نکنند، جز براى شوهر خود يا پدر خود يا پدر شوهر خود يا پسر خود يا پسر شوهر خود يا برادر خود يا پسر برادر خود، يا پسر خواهر خود يا زنان همکيش خود، يا بندگان خود، يا مردان خدمتگزار خود که رغبت به آن ندارند، يا کودکانى که از شرمگاه زنان بى خبرند. و نيز چنان پاى بر زمين نزنند تا آن زينت که پنهان کرده اند دانسته شود. اى مؤمنان، همگان به درگاه خدا توبه کنيد، باشد که رستگار گرديد. ( 31 نور )
 
آخرین ویرایش:
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
بالا