جدیدترین‌ها

خوش آمدید به انجمن فائزین

برای بهره مندی از تمامی امکانات در انجمن ثبت نام کنید

Ask question

Ask Questions and Get Answers from Our Community

Answer

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

Contact Staff

Our Experts are Ready to Answer your Questions

صحابه‌هایی که حدیث زیاد روایت کرده‌اند، به ترتیب عبارتند از:

faezin

مدیریت
پرسنل مدیریت
موئسس انجمن
6/1/13
1,232
31
48
فی ارض الله
صحابه‌هایی که حدیث زیاد روایت کرده‌اند، به ترتیب عبارتند از:

۱- حضرت ابوهریره. (تعداد مرویات: ۵۳۷۴ حدیث)
۲- حضرت عبدالله بن عمر. (تعداد مرویات: ۲۶۳۰ حدیث)
۳- حضرت انس بن مالک. (تعداد مرویات: ۲۲۸۶ حدیث)
۴- حضرت عایشه‌ی صدیقه. (تعداد مرویات: ۲۲۱۰ حدیث)
۵- حضرت عبدالله بن عباس. (تعداد مرویات: ۱۶۶۰ حدیث)
۶- حضرت جابر بن عبدالله. (تعداد مرویات: ۱۵۴۰ حدیث)
 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
بالا