جدیدترین‌ها

خوش آمدید به انجمن فائزین

برای بهره مندی از تمامی امکانات در انجمن ثبت نام کنید

Ask question

Ask Questions and Get Answers from Our Community

Answer

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

Contact Staff

Our Experts are Ready to Answer your Questions

در محضر حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه

faezin

مدیریت
پرسنل مدیریت
موئسس انجمن
6/1/13
1,232
31
48
فی ارض الله

در محضر حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه​

کسی که ترک دنیا کرد، خدا او را دوست می‌دارد و کسی که گناهان را ترک کرد، فرشتگان وی را دوست می‌دارند و همچنین محبوب مسلمانان خواهد شد.

از سخنان حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه :

- اندیشۀ دنیا، موجب تاریکی دل است و اندیشۀ آخرت سبب روشنایی دل.
- کسی که ترک دنیا کرد، خدا او را دوست می‌دارد و کسی که گناهان را ترک کرد، فرشتگان وی را دوست می‌دارند و همچنین محبوب مسلمانان خواهد شد.

ـ شیرینی عبادت را در چهار چیز یافتم:
۱- در انجام فرایض خدا
۲- در پرهیز از محارم خدا
۳- در امربه معروف، به انتظار پاداش خدا
۴- در نهی از منکر، به منظور پرهیز از خشم خدا.

ـ چهار چیز ظاهر آنها فضیلت و باطنشان واجب دینی است:
۱- همنشینی باصالحان، فضیلت و اقتداء به آنان واجب دینی است
۲- تلاوت قرآن فضیلت وعمل به آن، واجب دینی است
۳- زیارت قبور فضیلت و خود را آماده کردن برای آن، واجب دینی است
۴- عیادت مریض فضیلت است. [ولی اینکه به داد بیماران برسیم واجب است].

ـ کسی که به شما حسد می‌ورزد، برای او کافیست که هنگام شادمانی تو، اوغمگین است.
ـ شما بیشتر به پیشوای فعال واهل عمل نیازمند هستید تا پیشوای اهل سخن.
ـ تلاش کنید واهل غفلت نباشید؛ زیرا خدا از شما غافل نیست.
ـ درلحظات آخر عمر در هنگامی که خون از اندام عثمان ابن عفان می‌چکید،آنگاه که ستمکاران بر او ستم کردند و به شهادتش رساندند، گفت: معبودی نیست جز تو، ای پروردگار، پاک ومنزهی، من به خود ستم کردم، پروردگارا، به تو پناه می‌برم و از تو برتمام امورم کمک می‌طلبم و صبوری را بر امتحانم می‌خواهم.

ـ هنگامی که عثمان رضی الله عنه شهید شد، منزلش را تفتیش نمودند و یک صندوق یافتند که در آن، نامه‌ای با این متن دیدند: به نام خداوند رحمان و رحیم، عثمان ابن عفان، گواهی می‌دهد که جز خدا پروردگاری وجود ندارد، محمد بنده وفرستاده‌ی خداست، قطعا که بهشت حق است و خداوند مردگان را زنده خواهد کرد، در روزی که شکی در آن نیست و خدا خُلف وعده نخواهد کرد، برآن وصیت نامه زندگی می‌کند و برآن نیز می‌میرد و بر آن زنده خواهدشد، اگر خدا بخواهد.

ـ هنگامی که به منصب خلافت رسید، گفت: ای مردم، زندگی دنیا، شما را نفریبد، و (شیطان) فریبکار شما را نسبت به الله بدبین ننماید، دنیا را در جایی قرار دهید، که خدا آن را قرارداده است و آخرت را بطلبید و خدا برای دنیا چنین مثال می‌زند: «(ای پیامبر!) برای آنان مثل زندگی دنیا را بزن که مانند آبی است که آن را از آسمان فرو فرستادیم، سپس گیاهان زمین با آن درهم آمیخت سپس خشک گردید و باد‌ها آن را به هر سو پراکنده‌اش کردند و الله بر همه چیز تواناست.»
«مال و فرزندان زینت زندگی دنیاست و کارهای ماندگارِ شایسته، نزد پروردگارت بهترین ثواب دارد و بهترین امید است.»

ـ ای مردم، تقوای خدا را پیشه کنید، که غنیمت است، عاقل‌ترین شخص، کسی است که نفسش را مطیع خود کند و برای آخرتش تلاش کند، و از نور خدا روشنایی برای تاریکی قبر کسب کنید و شایسته است بنده بترسد از اینکه خدا او را کور حشر کند، درحالی که بینا بوده است.

ـ قطعا هرکه خدا با او باشد، از هیچ چیزی نخواهد ترسید و کسی که خدا به زیان او باشد، پس بعد از او به چه کسی، امیدوار خواهد بود.

ـ انسان مؤمن در چند نوع ترس قرار دارد:
۱- ازخدا بترسد که ایمانش را ضایع کند،
۲- از فرشتگان مأمور ثبت اعمال بترسد که چیزی را به زیان او ثبت کنند، که در آخرت سبب رسوایی او گردد،
۳- از شیطان بترسد، که اعمال نیکش را باطل نماید،
۴- از فرشته قبض روح (ملک الموت) بترسد که درغفلت و ناگهانی قبض روح نماید،
۵- از دنیا بترسد که او را بفریبد و از زندگی آخرت غافل نماید.

ترجمه: حسن علی پور / اصلاح وب
 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
بالا