جدیدترین‌ها

خوش آمدید به انجمن فائزین

برای بهره مندی از تمامی امکانات در انجمن ثبت نام کنید

Ask question

Ask Questions and Get Answers from Our Community

Answer

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

Contact Staff

Our Experts are Ready to Answer your Questions

دانلود سخنرانی های شیخ پردل

  • نویسنده موضوع faezin
  • تاریخ شروع

faezin

مدیریت
پرسنل مدیریت
موئسس انجمن
6/1/13
1,232
31
48
فی ارض الله
دانلود سخنرانی های شیخ پردل

7344056-4808-b__399667056.jpg
دانلود کلیپ های شیخ محمد صالح پردل، لطفا برای دانلود کلیپ مورد نظر روی “دانلود کلیپ” کلیک کنید.

موضوع سخنرانی دانلود سخنرانی

حضرت عمر رض برای دانلود کلیپ کلیک کنید

انواع جهاد برای دانلود کلیپ کلیک کنید

مسلمانی”صوت” برای دانلود فایل کلیک کنید

کلیپ های بیشتر از شیخ محمد صالح پردل را اینجا دانلود کنید


کلیپ های متنوع را اینجا دانلود کنید
 

faezin

مدیریت
پرسنل مدیریت
موئسس انجمن
6/1/13
1,232
31
48
فی ارض الله
مجموعه سخنرانی های تاثیر گذار تصویری شیخ محمدصالح پردل
۱)اخلاص در نیت

مدت زمان کلیپ:۱۰ دقیقه و۲۰ ثانیه
برای دانلود کلیپ کلیک کنید

_______________________________
۲)عدالت اسلامی
مدت زمان کلیپ:۷ دقیقه و۵۶ ثانیه

برای دانلودکلیپ کلیک کنید

_______________________________
۳)عبودیت الله
مدت زمان کلیپ:۶ دقیقه
برای دانلود کلیپ کلیک کنید

_______________________________
۴)نعمت بینایی
مدت زمان کلیپ:۳ دقیقه و۴۵ ثانیه
برای دانلود کلیپ کلیک کنید

_______________________________
۵)فقط الله..!!
!مدت زمان کلیپ:۲ دقیقه و۳۷ ثانیه
برای دانلود کلیپ کلیک کنید

_______________________________
۶)ماه رمضان
مدت زمان کلیپ:۵ دقیقه و۲۵ ثانیه
برای دانلود کلیپ کلیک کنید

_______________________________
۷)اهمیت وارزش علما(بسیار زیبا)
مدت زمان کلیپ:۷ دقیقه و۵۰ ثانیه
برای دانلود کلیپ کلیک کنید

_______________________________
۸)اسلام تنها دین جمع کردن ثواب نیست؟!
مدت زمان کلیپ:۵ دقیقه و۵۰ ثانیه
برای دانلود کلیپ کلیک کنید

_______________________________
۹)نعمت همسر صالح ومومن
مدت زمان کلیپ:۱ دقیقه و۵۰ ثانیه
برای دانلود کلیپ کلیک کنید

_______________________________
۱۰)استقامت در دین
مدت زمان کلیپ:۶ دقیقه و۴۰ ثانیه
برای دانلود کلیپ کلیک کنید

_______________________________
۱۱)داستان لقمه حلال
مدت زمان کلیپ:۴ دقیقه و۳۵ ثانیه
برای دانلود کلیپ کلیک کنید

_______________________________
۱۲)نصایحی به بینندگان فیلم و عکس مبتدل ومستهجن
مدت زمان کلیپ:۳ دقیقه و۲۰ ثانیه
برای دانلود کلیپ کلیک کنید

_______________________________
۱۳)صبر بر مصیبت
مدت زمان کلیپ:۴ دقیقه و۴۷ ثانیه
برای دانلود کلیپ کلیک کنید

_______________________________
۱۴)انفاق در ماه رمضان
مدت زمان کلیپ:۳ دقیقه و۵۱ ثانیه
برای دانلود کلیپ کلیک کنید

_______________________________
۱۵)ذکر خدا
مدت زمان کلیپ:۴ دقیقه و۳۰ ثانیه
برای دانلود کلیپ کلیک کنید

_______________________________
۱۶)فضیلت روز جمعه وآداب آن
مدت زمان کلیپ:۴ دقیقه و۱۷ ثانیه
برای دانلود کلیپ کلیک کنید

_______________________________
۱۷)سونامی اندونزی درس عبرتی برای مسلمین”توبه وبازگشت بسوی خدا”
مدت زمان کلیپ:۷ دقیقه و۲۲ ثانیه
برای دانلود کلیپ کلیک کنید

_______________________________
۱۸)توبه(نصایحی بسیار ارزشمند به جوانان)
مدت زمان کلیپ:۹ دقیقه و۲۵ ثانیه
برای دانلود کلیپ کلیک کنید

_______________________________
۱۹)دو صدا را خداوند دوست دارد
مدت زمان کلیپ:۲ دقیقه و۷ ثانیه
برای دانلود کلیپ کلیک کنید

 

faezin

مدیریت
پرسنل مدیریت
موئسس انجمن
6/1/13
1,232
31
48
فی ارض الله
_______________________________
۲۰)سر دو نفر را نمیشود کلاه گذاشت
مدت زمان کلیپ:۵ دقیقه و۳۰ ثانیه
برای دانلود کلیپ کلیک کنید

_______________________________
۲۱)چهارپیام قبربرای انسان
مدت زمان کلیپ:۳ دقیقه و۱۵ ثانیه
برای دانلود کلیپ کلیک کنید

_______________________________
۲۲)توصیه های شیخ پردل بعد از زلزله ی همان لحظه رخ داد
مدت زمان کلیپ:۴ دقیقه و۲۳ ثانیه
برای دانلود کلیپ کلیک کنید

_______________________________
۲۳)داستان مردی از شام زیبا
مدت زمان کلیپ:۳ دقیقه و۵۲ ثانیه
برای دانلود کلیپ کلیک کنید

_______________________________
۲۴)عقد وعروسی اسلامی وغیر اسلامی
مدت زمان کلیپ:۳ دقیقه و۲۲ ثانیه
برای دانلود کلیپ کلیک کنید

_______________________________
۲۵)صدقه دادن و انفاق کردن در راه خد۱
مدت زمان کلیپ:۱ دقیقه و۵۰ ثانیه
برای دانلود کلیپ کلیک کنید

_______________________________
۲۶)فضیلت تلاوت سوره کهف در شب یا روز جمعه
مدت زمان کلیپ:۴ دقیقه و۴۳ ثانیه
برای دانلود کلیپ کلیک کنید

_______________________________
۲۷)انسان های بزرگ رخداد آفرین و تحول آفرین هستند
مدت زمان کلیپ:۶ دقیقه و۲۷ ثانیه
برای دانلود کلیپ کلیک کنید

_______________________________
۲۸)شفا و خواستن از خدا
مدت زمان کلیپ:۲ دقیقه و۱۳ ثانیه
برای دانلود کلیپ کلیک کنید

_______________________________
۲۹)افتخار و برتری نزد الله در رنگ و نژاد و زبان نیست
مدت زمان کلیپ:۳ دقیقه و۱۹ ثانیه
برای دانلود کلیپ کلیک کنید

_______________________________
۳۰)گناهان نابود کننده
مدت زمان کلیپ:۵ دقیقه و۵۶ ثانیه
برای دانلود کلیپ کلیک کنید
 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
بالا