جدیدترین‌ها

خوش آمدید به انجمن فائزین

برای بهره مندی از تمامی امکانات در انجمن ثبت نام کنید

Ask question

Ask Questions and Get Answers from Our Community

Answer

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

Contact Staff

Our Experts are Ready to Answer your Questions

خداوند چه کسانی را دوست دارد و چه کسانی را دوست ندارد

faezin

مدیریت
پرسنل مدیریت
موئسس انجمن
6/1/13
1,232
31
48
فی ارض الله

خداوند چه کسانی را دوست دارد و چه کسانی را دوست ندارد​

? پرسش مهمّ در اینجا این است که:
آیا ما به همه‌ یا بخشی از آنچه خداوند دوست دارد، عمل نموده‌ایم؟
✅ بخوان آنچه خداوند خوش می‌دارد و تطبیقش کن
❎ و بخوان آنچه را خداوند خوش نمی‌دارد و از آن دوری کن.
این تنها راه تطبیق عملی قرآن است!

در قرآن دو جمله‌ی﴿ الله يحبُّ) و ﴿الله لا يحبُّ) آمده است.
کسانی‌که خدا ایشان را دوست دارد و کسانی‌که آنان را دوست ندارد، چه کسانی هستند؟

جمله‌ی﴿ الله يحب﴾ ۱۶ بار
و ﴿الله لا يحب ﴾ ۱۶ بار

توازنی دقیق و عجیب بر قرآن حاکم است. خداوند متعال قرآن را محکم، نازل فرموده است.

آیات بر اساس ترتیب‌شان در مصحف شریف، چنین آمده‌اند:

✔️ نخست: کسانیکه محبوب خداوند متعال‌اند:

۱- نیکوکاران؛ (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) [البقرة: ۱۹۵].
۲- توبه‌کاران و پاکان، (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) [البقرة: ۲۲۲].
۳- پرهیزگاران، (فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) [آل عمران: ۷۶].
۴- نیکوکاران، (وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) [آل عمران: ۱۳۴].
۵- شکیبایان، (وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ) [آل عمران: ۱۴۶].
۶- نیکوکاران، (وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) [آل عمران: ۱۴٨].
۷- توکّل‌کنندگان، (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ) [آل عمران: ۱۵۹].
٨- نیکوکاران، (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) [المائدة: ۱۳].
۹- دادگران، (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) [المائدة: ۴۲].
۱۰- نیکوکاران، (وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) [المائدة: ۹۳].
۱۱- نیکوکاران، (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) [التوبة: ۴].
۱۲- پرهیزگاران، (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) [التوبة: ۷].
۱۳- پاکیزگان، (وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) [التوبة: ۱۰٨].
۱۴- دادگران، (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) [الحجرات: ۹].
۱۵- دادگران، (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) [الممتحنة: ٨].
۱۶- رزمندگان، (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ) [الصف: ۴].

دوم: کسانی که خداوند، ایشان را دوست ندارد:

۱- تجاوزگران، (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) [البقرة: ۱۹۰].
۲- فساد و تباهی، (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ) [البقرة: ۲۰۵].
۳- (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ) [البقرة: ۲۷۶].
۴- کافران، (فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ) [آل عمران: ۳۲].
۵- ستمکاران، (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) [آل عمران: ۵۷].
۶- ستمکاران، (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) [آل عمران: ۱۴۰].
۷- خودخواهان و خودستایان، (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا) [النساء: ۳۶].
٨- خیانت‌کنندگانِ گناه پیشه، (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا) [النساء: ۱۰۷].
۹- مفسدان و تباهکاران، (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ) [المائدة: ۶۴].
۱۰- تجاوزگران، (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) [المائدة: ٨۷].
۱۱ـ (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ) [الأنفال: ۵٨].
۱۲- خیانتکاران، (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ) [الحج: ۳٨].
۱۳- غرور و نشاط، (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ) [القصص: ۷۶].
۱۴- مفسدان و تباهکاران، (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ) [القصص: ۷۷].
۱۵- متکبّر مغرور، (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ) [لقمان: ۱٨].
۱۶- متکبّر مغرور (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ) [الحديد: ۲۳].

? پرسش مهمّ در اینجا این است که:
آیا ما به همه‌ یا بخشی از آنچه خداوند دوست دارد، عمل نموده‌ایم؟
✅ بخوان آنچه خداوند خوش می‌دارد و تطبیقش کن
❎ و بخوان آنچه را خداوند خوش نمی‌دارد و از آن دوری کن.
این تنها راه تطبیق عملی قرآن است!
 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
بالا