جدیدترین‌ها

خوش آمدید به انجمن فائزین

برای بهره مندی از تمامی امکانات در انجمن ثبت نام کنید

Ask question

Ask Questions and Get Answers from Our Community

Answer

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

Contact Staff

Our Experts are Ready to Answer your Questions

حرکت تو چگونه است؟

اسما

کاربر فعال و مفید
1/1/70
113
0
0
انسانها در مجموع در طول زندگی سه حرکت دارند .
در عمق ، در سطح ، در ارتفاع
بیچارگان در عمق تبهکاری فرو می روند .
واماندگان در سطح روز مره گی های زندگی سرگردانند
و فرزانگان در آسمان بی کرانه ی عشق بازی با خدا پر وبال می زنند.

[h=2]حرکت تو چگونه است؟[/h]
 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
بالا