جدیدترین‌ها

خوش آمدید به انجمن فائزین

برای بهره مندی از تمامی امکانات در انجمن ثبت نام کنید

Ask question

Ask Questions and Get Answers from Our Community

Answer

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

Contact Staff

Our Experts are Ready to Answer your Questions

حدیث بندگی

m.mbj

New member
25/12/14
1
0
0
يا رب ...
تو میدانی که من دلواپس فردای خود هستم.
مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را،
مبادا گم کنم اهداف زیبا را،
مبادا جا بمانم از قطار موهبتهایت،
مرا تنها تو نگذاری که من تنهاترین تنهای تنهایم

الله گوید :
تو ای زیباتر از خورشید زیبایم،
تو ای والاترین مهمان دنیایم،
تو ای انســــان !
بدان آغوش من باز است.
شروع کن ...
یک قدم با تو،
تمام گام های مانده اش با من ...

 

ghotb.net

New member
21/12/14
43
0
0
Kermanshah
آیا کلبه شما هم در حال سوختن است؟

تنها بازمانده یك كشتی شكسته توسط جریان آب به یك جزیره دورافتاده برده شد. با بی قراری به درگاه خداوند دعا می كرد تا او را نجات بخشد. ساعت ها به اقیانوس چشم می دوخت، تا شاید نشانی از كمك بیابد اما هیچ چیز به چشم نمی آمد. سرآخر ناامید شد و تصمیم گرفت كه كلبه ای كوچك بسازد تا خود و وسایل اندكش را بهتر محافظت نماید. روزی پس از آنكه از جستجوی غذا بازگشت، خانه كوچكش را در آتش یافت، دود به آسمان رفته بود. اندوهگین فریاد زد: «خدایا چگونه توانستی با من چنین كنی؟»
صبح روز بعد او با صدای یك كشتی كه به جزیره نزدیك می شد از خواب برخاست. آن کشتی می آمد تا او را نجات دهد. مرد از نجات دهندگانش پرسید: «چطور متوجه شدید كه من اینجا هستم؟»
آنها در جواب گفتند: «ما علامت دودی را که فرستادی، دیدیم!»
آسان می توان دلسرد شد هنگامی كه بنظر می رسد كارها به خوبی پیش نمی روند، اما نباید امیدمان را از دست دهیم، زیرا خدا در كار زندگی ماست، حتی در میان درد و رنج. دفعه آینده كه كلبه شما در حال سوختن است به یاد آورید كه آن شاید علامتی باشد برای فراخواندن رحمت خداوند.
 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
بالا