جدیدترین‌ها

خوش آمدید به انجمن فائزین

برای بهره مندی از تمامی امکانات در انجمن ثبت نام کنید

Ask question

Ask Questions and Get Answers from Our Community

Answer

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

Contact Staff

Our Experts are Ready to Answer your Questions

تست شخصیت شناسی با ساندویچ !

kamali

کاربر مفید
21/2/13
1,082
1
0
1416075637.jpg

کدام یک از روش*های زیر را برای خوردن ساندویچ در نظر می*گیرید؟

1- ساندویچ خود را به قطعات کوچک تر تقسیم می*کنید؟

2- ساندویچ خود را دو لقمه می*کنید؟

3- ساندویچ خود را آرام و با اشتهایی وصف ناپذیر می*خورید؟

4- ساندویچ خود را نصف کرده و باقی مانده را در بشقاب می*گذارید؟

5- ساندویچ خود را کاملاْ باز کرده و محتویات آن را تنها با تکه ای نان می*خورید؟
.

.

.

.

.

.

. چنانچه ساندویچ خود را به قطعات کوچک تر تقسیم می*کنید :
فردی منظم، حساس، دقیق و عاطفی هستید. در واقع نظم در زندگی شما حرف اول را می*زند. دیگران به خوبی می*دانند که از چه جایگاهی باید با شما وارد سخن شوند. گذشت شما در زمینه*های مختلف زبانزد خاص و عام است. صبر و استقامت از دیگر ویژگی*های شماست. دیگران برای انجام کارها و رفع نیازهای روزمره خود روی شما حساب می*کنند.2. چنانچه ساندویچ خود را دو لقمه می*کنید :
شما ظاهراً فردی عجول و نسبتاً خشن بوده و این خصوصیت، راحتی در غذا خوردن را نیز نشان می*دهد. ظاهراً خیلی از خودتان مطمئن هستید و می*توان گفت که در اکثر اوقات به خاطر عجول بودن تان بدون مشورت با دیگران تصمیم می*گیرید که در بسیاری از موارد عواقب آن را نیز متحمل می*شوید. معمولاً شما فرصت رسیدگی به حرف و سخن دیگران و یا حتی خود را ندارید، که این نیز ناشی از همان عجول بودن ذاتی شماست.


3. چنانچه ساندویچ خود را آرام و با اشتهایی وصف ناپذیر می*خورید:
به راحتی با دیگران دوست می*شوید و خوشرو و دست و دلباز هستید و به رای و نظر فرد مقابل احترام می*گذارید و از درگیر شدن با اطرافیان پرهیز می*کنید، آرامش خاصی دارید و دیگران از بودن در کنار شما احساس لذت می*کنند.4. چنانچه ساندویچ خود را نصف کرده و باقی مانده را در بشقاب می*گذارید:
آینده نگری و نگاهی به فردا داشتن از ویژگی*های شخصیتی شماست. در هر زمینه*ای و برای اقدام در مورد هر مسئله ابتدا به عواقب آن اندیشیده و با مروری به آینده حال را برنامه ریزی می*کنید. مصمم و هوشیار هستید و نسنجیده حرف نمی*زنید. دیر با کسی دوست می*شوید اما دوستی هایتان پایدار است.5. چنانچه ساندویچ خود را کاملاْ باز کرده و محتویات آن را تنها با تکه ای نان می*خورید:
شخصیتی قابل احترام دارید. سعی می*کنید هیچ گاه به دنبال کارهای بیهوده نروید. نگاه گیرا و نافذ شما می*تواند مخالفان تان را به سرعت سر جای خودشان بنشاند. بخش بسیار قوی و ممتاز شخصیت شما آن است که قادرید از جنبه*های ناچیز و مادی فراتر رفته و ماورای آنها را نیز ببینید. انرژی شما برای یافتن دوستان جدید و کم نظیر نیز مثال زدنی است. در حل مشکلات بسیار ماهر و زبر دست بوده و عاشق رقابت سالم با دیگران هستید.
 
آخرین ویرایش:

kamali

کاربر مفید
21/2/13
1,082
1
0

3. چنانچه ساندویچ خود را آرام و با اشتهایی وصف ناپذیر می*خورید:

به راحتی با دیگران دوست می*شوید و خوشرو و دست و دلباز هستید و به رای و نظر فرد مقابل احترام می*گذارید و از درگیر شدن با اطرافیان پرهیز می*کنید، آرامش خاصی دارید و دیگران از بودن در کنار شما احساس لذت می*کنند.
47b20s0.gif
 

عاطفه

کاربر فعال و مفید
24/4/13
417
0
0

5. چنانچه ساندویچ خود را کاملاْ باز کرده و محتویات آن را تنها با تکه ای نان می*خورید:
شخصیتی قابل احترام دارید. سعی می*کنید هیچ گاه به دنبال کارهای بیهوده نروید. نگاه گیرا و نافذ شما می*تواند مخالفان تان را به سرعت سر جای خودشان بنشاند. بخش بسیار قوی و ممتاز شخصیت شما آن است که قادرید از جنبه*های ناچیز و مادی فراتر رفته و ماورای آنها را نیز ببینید. انرژی شما برای یافتن دوستان جدید و کم نظیر نیز مثال زدنی است. در حل مشکلات بسیار ماهر و زبر دست بوده و عاشق رقابت سالم با دیگران هستید.
47b20s0.gif
 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
بالا