جدیدترین‌ها

خوش آمدید به انجمن فائزین

برای بهره مندی از تمامی امکانات در انجمن ثبت نام کنید

Ask question

Ask Questions and Get Answers from Our Community

Answer

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

Contact Staff

Our Experts are Ready to Answer your Questions

احاديث صحيح نبي اکرم صلى الله عليه و سلم درباره فضيلت قرآن کريم

asemani

Moderator
8/3/13
761
2
0
ایران

1. عثمان بن عفان رضی الله عنه مي*گويد: رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «بهترين شما کسي است که قرآن را ياد بگيرد و به ديگران ياد بدهد»[1].
2. أبو موسي أشعريرضی الله عنه مي*گويد: رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «قرآن حجتي به نفع تو يا حجتي عليه توست»[2]. (اگر آن را تلاوت نمايي، به آن، عمل کني، حجتي به نفع تو خواهد بود؛ در غير اين صورت، حجتي عليه تو خواهد بود).
3. عايشه رضی الله عنها مي*گويد: رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «کسي که در خواندن قرآن، مهارت دارد، (روز قيامت) منزلتي مانند منزلت فرشتگان بزرگوار و نيکوکار خواهد داشت، و کسي که با لکنت زبان و سختي آن را تلاوت نمايد، دو پاداش دارد»[3].
4. عمر بن خطاب رضی الله عنه مي*گويد: رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «خداوند به وسيله اين کتاب، ملت هايي را بالا مي*برد و ملت هاي ديگري را به ذلت و خواري مي کشاند»[4].
5. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه مي*گويد: رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «هر کس، يک حرف از کتاب الهي، تلاوت نمايد، يک نيکي برايش ثبت مي*شود. و آن نيکي، ده برابر مي شود. من نمي گويم: «الف لام ميم» يک حرف است؛ بلکه الف، يک حرف، لام يک حرف، و ميم يک حرف ديگر است»[5].
6. أبوسعيد خدري رضی الله عنه مي*گويد : رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «هميشه به يا د خداوند متعال باش و قرآن را تلاوت کن؛ زيرا تلاوت قرآن، روحت در آسمان و ذکرت در روي زمين به شمار مي رود»[6].
7. ابن مسعود رضی الله عنه مي*گويد: رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «هر کس، دوست دارد محبتش نسبت به خدا و پيامبرش، افزايش يابد، قرآن را از مصحف تلاوت نمايد»[7]. يعني با نگاه به مصحف تلاوت کند.
8. ابن عمر رضی الله عنه مي*گويد: رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «غبطه خوردن فقط بر دو نفر، جايز است: نخست، شخصي که خداوند متعال به او قرآن عنايت نموده است و او آن را شب و روز، تلاوت مي نمايد. و دومي، کسي که خداوند متعال به او مال عنايت فرموده است و او آن را شب و روز، انفاق مي نمايد»[8].
9. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه مي*گويد: رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «چقدر بد است براي کسي که مي*گويد: فلان و فلان آيه را فراموش کردم؛ بلکه فراموش گردانيده شده اند. قرآن را زياد تلاوت کنيد؛ زيرا قرآن، زودتر از فرار کردن شتر از سينه مردم، مي گريزد»[9].
10. أبوموسي أشعري رضی الله عنه مي*گويد: رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «مؤمني که قرآن مي*خواند و به آن، عمل مي*کند مانند ترنجي است که طعم خوبي دارد و هم از بوي خوشي برخوردار است. و مؤمني که قرآن نمي*خواند ولي به آن، عمل مي*کند مانند خرمايي است که طعمش شيرين است ولي بويي ندارد. و مثال منافقي که قرآن مي*خواند، مانند ريحاني است که بويش خوب ولي طعمش تلخ است. و مثال منافقي که قرآن نمي*خواند، مانند حنظله (هندوانه ابوجهل) است که هم طعمش تلخ يا ناپاک است و هم بوي تلخي دارد»[10].
11. جندب رضی الله عنه مي*گويد: رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «قرآن بخوانيد تا زماني که دل هاي شما بر آن، اتفاق دارند؛ و هرگاه در آن، اختلاف نموديد، برويد»[11]. يا اينکه «تا زماني که حضور قلب داريد، قرآن تلاوت نماييد، اما هنگامي که حضور قلب نداريد و فکرتان، پراکنده گرديد، آن را ترک کنيد».
12. أبوهريره رضی الله عنه مي*گويد: رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «هرگاه، گروهي از مردم در يکي از خانه هاي خدا (مساجد) جمع شوند و کتاب الهي را تلاوت کنند و آن را براي يکديگر بخوانند، آرامش بر آنان، نازل مي شود و فرشتگان آنها را احاطه مي*کنند و خداوند آنان را نزد فرشتگان ياد مي نمايد»[12].
13. عبدالله بن عمرو رضی الله عنه مي*گويد: رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «روزه و قرآن براي بنده شفاعت مي*کنند؛ روزه مي*گويد: پروردگارا! من او را روزها از خوردن و نوشيدن جلوگيري کردم، پس شفاعتم را درباره او قبول کن. قرآن مي*گويد: پروردگارا! من او را شب ها براي خوابيدن نگذاشتم؛ پس شفاعتم را در مورد او قبول کن. اينجاست که شفاعت آنها پذيرفته مي شود»[13].
14. بريده رضی الله عنه مي*گويد: رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «هرکس، قرآن بخواند و ياد بگيرد و به آن عمل نمايد، روز قيامت بر سر پدر و مادرش تاجي از نور مي*گذارند که نوري مانند نور خورشيد دارد. همچنين دو دست لباس به آنان مي*پوشانند که از همه دنيا، ارزش بيشتري دارند.آنان مي*گويند: به سبب چه عملي اين لباس ها را به تن ما نموده اند؟ جواب مي*دهند: به سبب اينکه فرزند شما قرآن را فرا گرفته است»[14].
15. عمر رضی الله عنه مي*گويد: رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «همانا اين قرآن بر هفت وجه نازل شده است. پس با هر قرائتي که براي شما آسان*تر است، بخوانيد»[15].
 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
بالا