جدیدترین‌ها

خوش آمدید به انجمن فائزین

برای بهره مندی از تمامی امکانات در انجمن ثبت نام کنید

Ask question

Ask Questions and Get Answers from Our Community

Answer

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

Contact Staff

Our Experts are Ready to Answer your Questions

آه از آن ساعت که عزرائیل قصد جان کند + دانلود

heravi-abooansar

کاربر فعال و مفید
4/3/13
214
0
0
آه از آن ساعت که عزرائیل قصد جان کند

لشکر ابلیس آید غارت ایمان کندآه از آن ساعت که یاسین خوان نشیند بر سرت
گوش نبوَد مر تو را تا که سماع آن کند


آه از آن ساعت که خویش و عقل... در فرقتت
و از خروش ناله آید دیده ها گریان کند


آه از آن ساعت که آید نوبت کوچ فلان
نه نگاه بر زن کن نه یاد فرزندان کند


آه از آن ساعت که مرکب از کمین بیرون جهد
ارغوانت را به رنگ زعفران یکسان کند


آه از آن ساعت که از بستر به تن شویت برند
گور باشد منزلت کنج لحد زندان کند


آه از آن ساعت که زین رویی که مینازی به حسن
ماه رویت را قضا اندر کفن پنهان کند


آه از آن ساعت که بالش پاره ی خشتی بود
بستر ابریشمینت را اجل ویران کند


آه از آن ساعت که بنشیند نکیر و منکرت
با عمودی آتشینت پرسش از ایمان کند


آه از آن ساعت که اسرافیل سور اندر دمد
قلب بشکافد به محشر مر تو را حیران کند


آه از آن ساعت که باشد قاضی محشر خدا
پرسش از کار تو باشد نامه ها عنوان کند


آه از آن ساعت که می باشد گذشتن از صراط
آتش دوزخ تو را در راه سرگردان کند


آه از آن ساعت که گیرد دامنت را قرض خواه
هیچ نباشد تا دفع چنان خصمان کند


آه از آن ساعت که اعضایت گواهی ها دهد
عضو عضوت بر تو نیکی و بدی اعیان کند

آه از آن ساعت که کز گرمای محشر تشنگی
بر تو زور آرند تو را مشتاق آب و نان کند

حجم :2 مگابایت
arrow-down.gif
دانلود از مدیا فایر
arrow-down.gif
دانلود از پرشین گیگ
منبع :
http://sunnidownload.mihanblog.com/post/357
 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
بالا