هشت مارس را چرا روز زن میگویند؟

عبدالرحمن

کاربر فعال و مفید
تاریخ ثبت‌نام
12/12/13
نوشته‌ها
235
پسندها
0
هشت مارس را چرا روز زن میگویند؟ [توصیه میکنم تا انتها بخونید] !

از سالیان درازی به اینسو در اکثریت دوران ها و حکومت های قبلی و حکومت اسلامی فعلی ، هر سال تاریخ هشت مارس را بنام روز جهانی زن نامیده
و از آن روز به نام یک روز مقدس و تاریخی تجلیل بعمل میاید و گویا حقوق زن فقط به آن روز منحصر شده و مردها خواسته و ناخواسته باید به زن ها چه مادر و چه همسر و یا اقارب و نزدیکان باید در آن روز را تبریک گفته و حتی هدیه ها نیز باید بدهند !

ولی اگر از اکثر زنها پرسیده شود که:
خواهر مسلمانم این روز را چرا تجلیل میکنید و چرا بنام روز زن این روز را انتخاب کرده اید ؟
در جواب میگویند: نمیدانم!

واقعا جای تأسف است.
نظر به گفته های بعضی ها که آنهم موثق و ثابت شده نیست میگویند ..
که تقریبا پیش از صد سال قبل در آمریکا یک تعداد زنها بخاطر بعضی از حقوق شخصی شان بر ضد دولت وقت قیام کردند ، ولی توسط حکومت همان وقت سرکوب شد و حکومت بعدی بخاطر بدنام کردن حکومت قبلی و نیک نام جلوه دادن خود در نظر مردم همان منطقه از روی سیاست همان تاریخ هشت مارس را که آن زن ها در آن روز سرکوب شده بودند هر سال تجلیل کرده
و آهسته آهسته تجلیل کردن از روز هشت مارس شکل عمومی به خود گرفت و ما مردم دول اسلامی بدون هیچ آگاهی به تقلید از آن ، هشت مارس را تجلیل میکنیم .

√ در حالی که ما مسلمانان ، هزارها هزار زن مسلمان خود را در راه اسلام از دست داده ایم
و نه یک بار بلکه بارها مردها و زنها و حتی اطفال مسلمان و هموطن ما بخاطر حفظ حقوق نسل خویش و حقوق کشور و ملت و دین خویش سرکوب شده و به خاک و خون کشانیده شده اند ..

ولی تو ای خواهر مسلمان!
چرا یکی از آن روزها را بنام روز زن تجلیل نمیکنی؟
چرا روزی را که سمیهٔ قهرمان بدست ابوجهل جان داد ، چرا آنروز را بنام روز زن تجلیل نمیکنی؟
و چرا سمیه قهرمان را الگو به خود قرار نمیدهی؟

√ اگر از اسلام بگویم و بر گردیم به 1400 سال قب ل، در آن زمان مردم عرب تولد شدن دختر را در خانه شان شرم و ننگ میپنداشتن و دختر خود را با دست خود زنده بگور میکردند تا از بدنامی و سر خمی و شرمساری زمانه رهایی یابند ؛

در آن زمان زن آنقدر پست و مرتبه پایین داشت که حتی پدر آن دختر از شرم روی خود را از دیگران پنهان میکرد ..

ولی زمانی که حضرت محمد صلى الله علیه و سلم به پیامبری مبعوث شد و خداوند این آیه را در سوره بنی اسرائیل (اسراء) نازل کرد که ترجمه آن چنین است:
"و مکشید اولاد خود را از ترس تنگ دستی ، ما روزی میدهیم ایشان را و شما را ، هر آینه کشتن ایشان هست گناه عظیم"
بعد از آن حقوق واقعی، عزت و حرمت و کرامت و مقام اصلی زن به او داده شد.

چرا ای خواهر مسلمان من ،
آنروزی که این آیه خداوندی به خاطر حفظ مقام و حرمت تو نازل شد چرا آنروز را بنام روز زن تجلیل نمیکنید؟

در حقیقت آنروز روز زن باید باشد که تو را از زنده بگور شدن نجات داد و مقام برابری با یک مرد را داد ،
آن روز روز جهانی زن باید باشد و زن های قهرمان دین اسلام چون حضرت خدیجه، صدیقه عایشه و... آنها باید مانند یک الگو براى شما زنهای مسلمان باشند نه یک زن کافر آمریکایی و نه یک تاریخی نصرانیت!

تا کی و تا چه وقت باید از عادات و رسوم غیر اسلامی دیگران تقلید کنیم در حالی که ما دین کامل داریم ، رسم و رسوم اسلامی کامل داریم و خداوند هیچ کمبودی در این دین نگذاشته که ما کمبودی احساس کنیم و ناچار به رسم و رسوم مذاهب و ادیان دیگر رجوع کنیم
و گاهی هشت مارس را جشن بگیریم و گاهی سال نو نصرانیت را جشن بگیریم.
√ ولی این کمبود و نادانی از خود ما است که بجاى اینكه راه اسلام را در پیش گیریم بر عکس چشم و گوش ما بطرف کشورهای اروپایی و آمریکایی است تا ببینیم که آنها بما چه چیزى را یاد میدهند ، تا همان را عمل کنیم !
و مهم نیست که با دین و ایمان ما در تضاد باشد یا نه !!

ای خواهر مسلمانم!
تجلیل از هشت مارس و برگزاری محافل در آن روز هیچ سودی به مقام تو و عزت و حرمت تو ندارد
بلکه اگر خواهان حقوق خود و عزت و سرفرازى و حرمت خویش در جامعه باشید صرفا از طریق ستر و حجاب اسلامی امکان پذیر است و بس،

نه اینکه تا توانی سر برهنه و نیمه برهنه در بازار گردش کنید و بگوید که این است حقوق یک زن!
و نه اینکه چسپانترین و کوتاهترین لباس را به تن کرده و در میان جوانان بگردی و بگویی که حقوق زن داده شده!

√ بلکه این حقوق زن نیست و در عوض این شیوه و طریقه خاص کفار است تا به این طریق بتوانند زنان با حجاب و با ستر مسلمان را از دایره اسلام خارج کرده
و چون بازیچه در دست گرفته و از آنها لذت ببرند و دروازه های فحشاء را برایشان باز کنند

ولی نه بنام یک زن بدکاره ، بلکه بنام یک زن آزاد و یک زن دموکراسی و یک زن کامل ، چنانچه ملت ما شاهد چنین چالش های حقوق زن بوده وهستند .


پس ای خواهران مسلمان!
بیایید بیشتر از این فریب بیگانگان را نخورده و نگذاریم که آنها به بهانه حقوق زن ، آزادی و دموکراسی زن ، در میان فامیل ها و خانواده ها رخنه ایجاد کنند و دختران ساده و پاک ما را با این نام ها به فحشاء بکشانند ...

الله جل جلاله بر ما زنان مسلمان توفیق نیك دهد تا به قران و احادیث عمل كنیم ، نه تقلید از رسوم كفار
یا الله ، رحم كن بر ما مسلمانان تا گمراه نشویم .
آمین یا ربّ
 
بالا