افسردگي جوانان در جامعه امروز

  • نویسنده موضوع ahmad
  • تاریخ شروع

ahmad

کاربر فعال و مفید
تاریخ ثبت‌نام
13/1/13
نوشته‌ها
319
پسندها
0
افسردگي جوانان در جامعه امروز


اضطراب و افسردگي در شمار شايع ترين اختلالات رواني انسان امروز و دشمنان اصلي (خلق نيكو) به شمار مي روند. مطالعه دقيق اين صفات، درك و سپس به كار گيري نكات مهم آن در درمان افسردگي تاثيربسزايي دارد.


تعريف افسردگي: افسردگي نوعي بيماري رواني است كه شخص مبتلا به آن بيشتر به خود مي انديشد و از آ‎ينده ترس و واهمه دارد و همراه با گوشه گيري و عدم تمايل به مشاركت هاي اجتماعي، كه در پي آن از دست دادن عاطفه و محبت نسبت به همنوعان و بي توجهي به مسائل خانوادگي و احساس مسئوليت بعنوان يك فرد فعال در اجتماع مي باشد.


آشنايي با افسردگي: خُلق انسان به طور طبيعي داراي تناوب هاي شادماني و غم است و اكثر مردم در دوراني از زندگي خويش دچار افسردگي مي شوند، كه ممكن است شديد باشد. بنا براين نبايد احساس نااميدي، تنهايي، و لاعلاجي شما را فرا بگيرد. افسردگي يك عارضة درمان پذير است. شما بيشترين كمك را مي توانيد براي رفع اين عارضة رواني به خود بكنيد. براي غلبه بر افسردگي بايد با مشكلات و ترس ها مقابله كرد؛ گريز و انزوا طلبي، مشكل را بيشتر و درمان را دشوارتر مي سازد. بايد مرحله به مرحله و گام به گام پيش رفت تا همه چيز به حال اول باز گردد. افسردگي يك عارضه موقتي است و نمي تواند تا آخر عمر طول بكشد اما مدت آن معمولاً قابل پيش بيني نيست و در زمانها و افراد گوناگون متفاوت است.


افسردگي درست مثل اين است كـه انسان همه چيز را از پشت شيشه هاي سياه يك عينك دودي نگاه كند، چه به خودتان، چه به دنيا و چه به آينده فكر كنيد، همه چيز به نظرتان تيره، مبهم و مأيوس كننده مي رسد. هرگاه اشكالي در كارهايتان پيش بيايد يا اشتباهي حتي بسيار كوچك مرتكب شويد به خود مي گوييد: «اين به خاطر آن است كه من قدرت و توانايي صحيح انجام دادن كارها را از دست داده ام» ، «من آدم گيج و بي استعدادي هستم». وقتي به گذشته ها فكر مي كنيد فقط شكست ها، غم ها، كمبودها، اشتباهات و ناكامي ها را به ياد مي آوريد و تصور مي كنيد تمام زندگي تان مملو از غم نااميدي و ناكامي بوده است و حتي رخدادهايي را كه زماني برايتان پيروزي و خوش كامي بوده، اكنون تلخ و پوچ و واهي مي بينيد. تا زماني كه اين فیلتر سياه رنگ در برابر چشمان فكر و احساس شما قرار گرفته، نمي توانيد هيچ پديدة روشن و اميدواركننده اي را ببينيد. افكار منفي و احساس افسردگي، دوقلوهاي به هم چسبيده هستند. به اين ترتيب كه افسردگي موجب افكار و خاطرات منفي مي شود و افكار و خاطرات و يادآوري هاي منفي منجر به افسرده شدن فرد مي گردد و در نتيجه يك گرداب تند به وجود مي آيد كه شادماني و روشنايي و اميد را در خود مي بلعد.


پاره اي از علائم شايع افسردگي:
الف: تأثير افسردگي بر تفكر:
۱-ناتواني در تمركز حواس
۲-ناتواني در تصميم گيري
۳-بي توجهي وبي علاقگي بـه رخـدادهاي پيرامـون و به اطراف
۴- بي فايده و بي هدف به نظر آمدن كارها
۵- بدبيني
۶- تصور احاطه شدن در ميان مشكلات و نارسايي ها و احساسهاي منفي
ب: تأثير افسردگي بر احساسات:
۱- احساس غم و اندوه و عدم شادماني
۲- احساس خرد شدن در زير فشار نيازهاي روزمره
۳- احساس تحميل
۴- كاهش اعتماد به نفس
۵- احساس ضعف و ناتواني
۶- احساس تنهايي و عدم تشويق
۷- احساس گناه
۸- تحريك پذيري، تنش، اضطراب و نگراني
ج-تأثير افسردگي بر رفتار:
۱-كاهش فعاليت نسبت به هميشه در همه امور
۲- بي توجهي به آراستگي ظاهري از قبيل مو و لباس
۳- گوشه گيري و انزوا طلبي
۴- دوري جستن از دوستان و اطرافيان
۵- دوري از تفريح و ميهماني
۶- آه كشيدن هاي مكرر و گريه كردن
۷- بي قراري
۸- سرزنش كردن خود
۹- صدمه زدن به خود و حتي خودكشي
د: تأثير افسردگي بر جسم:
۱- كاهش اشتها و گاه افزايش اشتها
۲- اختلال در خواب به ويژه به صورت پريدن از خواب در هنگام سحر
۳- كاهش ميل جنسي
چند ديدگاه درمورد علل افسردگي
۱. نداشتن ايمان به خدا
۲. درست عمل نكردن مدعيان ايمان به مسائل ايماني
۳. نرسيدن به آرزوها
۴. خستگي مفرط از دنياي متفاوت روز
۵. پي نبردن به حقيقت انسانيت و به دنبال آن سرگردان ماندن دركارهاي روز مره (عدم آگاهي شخص به شخصيت خود)
۶. كم توجهي افراد جامعه به همديگر
۷. توجه نداشتن به مثلث خوشبختي (موفقيت= محبت = پذيرش(
۸. خسته شدن از انجام عبادات بدون روح
۹. عدم تنظيمات در كنار تبليغات
۱۰. گسترش راه هاي فساد
۱۱. عدم توازن بين بلوغ جنسي و بلوغ علمي يا عقلي
۱۲. وابستگي شديد افراد به زندگي ماشيني و توجه كمتربه معنويات و كرامت انساني
۱۳. عدم رعايت استانداردهاي انساني و شرعي
۱۴. عدم تفكر درحوادث زندگي وعدم ايمان به قضا وقدر
۱۵. پوچ گرائي و فشار اقتصادي در ميان جوامع بشري بخصوص جهان سوم
۱۶. احساس كمبود عاطفه
۱۷. اهميت ندادن به تحصيل و وجود احساسِ حقارت دروني
۱۸- تعارض بين نسل جديد و نسل قديم
علاج افسردگي:

آنچه در بيان علت افسردگي از ديدگاه بزرگان گفته شده ازديدگاه خود آنها عكس مسائل ذكر شده علاج افسردگي مي باشد.
نكات زير را به خاطر بسپاريد:
· تنها ايمان است كه مي تواند جلو افسردگي وبيماري هاي رواني را بگيرد.
· بي هدف بودن در زندگي سبب افسردگي است.
· آرامش روحي نخستين چشمه خوشبختي است.
· افسردگي يك فیلتر سياه است.

· يادآوري خاطرات منفي گذشته و ترس از آينده سببي است براي افسردگي.
 

taha______alone

کاربر فعال و مفید
تاریخ ثبت‌نام
1/1/70
نوشته‌ها
208
پسندها
0
رفــــــــــــــــــــــــــــــیق چهار ساله من...
 
بالا