جدول سالانه اوقات نماز برای اهل سنت در شهرهای مختلف کشور


توجه : شهرهایی که گمان می رود اغلب اهل سنت ساکن آنجا حنفی هستند بر اساس فقه حنفی تهیه میشود و شهرهایی که اغلب اهل سنت ساکن آنجا شافعی هستند براساس فقه شافعی تنظیم می گردد، ضمنا تفاوت این دو دیدگاه فقط در نماز عصر می باشد و در چهار نماز دیگر اوقات شان یکی است.

توجه : اوقات نماز سال پیش و امسال تفاوت چندانی ندارند.
توجه : بازنشر این جدول ها در سایتها، چاپ و توزیع آنها چه بصورت رایگان و چه بصورت فروش بدون ایجاد تغییرات مجاز می باشد.استانهای کرمان و یزد

برای دانلود جدول اوقات نماز شهر کرمان کلیک کنید
برای دانلود جدول اوقات نماز شهر یزد کلیک کنید
استانهای گلستان، مازندران و گیلان
برای دانلود جدول اوقات نماز شهر گنبدکاووس کلیک کنید
برای دانلود جدول اوقات نماز بهشهر کلیک کنید
برای دانلود جدول اوقات نماز شهر تالش کلیک کنید
برای دانلود جدول اوقات نماز شهر بابل کلیک کنید
استانهای تهران، زنجان، کرج، قزوین و مرکزی
برای دانلود جدول اوقات نماز شهر تهران کلیک کنید
برای دانلود جدول اوقات نماز شهر زنجان کلیک کنید
برای دانلود جدول اوقات نماز شهر کرج کلیک کنید
برای دانلود جدول اوقات نماز شهر قزوین کلیک کنید
برای دانلود جدول اوقات نماز شهر ساوه کلیک کنید
استانهای آذربایجان شرقی، غربی و کرمانشاه
برای دانلود جدول اوقات نماز شهر ارومیه کلیک کنید
برای دانلود جدول اوقات نماز شهر مهاباد کلیک کنید
برای دانلود جدول اوقات نماز شهر کرمانشاه کلیک کنید
برای دانلود جدول اوقات نماز شهر ربط کلیک کنید
برای دانلود جدول اوقات نماز شهر بوکان کلیک کنید
برای دانلود جدول اوقات نماز شهر سلماس کلیک کنید
برای دانلود جدول اوقات نماز شهر اشنویه کلیک کنید
برای دانلود جدول اوقات نماز شهر تبریز کلیک کنید
برای دانلود جدول اوقات نماز شهر مراغه کلیک کنید
استانهای فارس، هرمزگان و بوشهر
برای دانلود جدول اوقات نماز شهر شیراز کلیک کنید
برای دانلود جدول اوقات نماز شهر بندرلنگه کلیک کنید
برای دانلود جدول اوقات نماز شهر بندر دیلم کلیک کنید
سیستان و بلوچستان
برای دانلود جدول اوقات نماز شهر چابهار کلیک کنید
برای دانلود جدول اوقات نماز شهر سراوان کلیک کنید
برای دانلود جدول اوقات نماز ایرانشهر کلیک کنید
برای دانلود جدول اوقات نماز خاش کلیک کنید
خراسان رضوی
برای دانلود جدول اوقات نماز شهر مشهد کلیک کنید
برای دانلود جدول اوقات نماز شهر مشهد کلیک کنید(ش)
برای دانلود جدول اوقات نماز شهر سرخس کلیک کنید
برای دانلود جدول اوقات نماز شهر تربت جام کلیک کنید
برای دانلود جدول اوقات نماز شهر خواف کلیک کنید
برای دانلود جدول اوقات نماز شهر نیشابور کلیک کنید
برای دانلود جدول اوقات نماز شهر سبزوار کلیک کنید
خراسان جنوبی
برای دانلود جدول اوقات نماز شهربیرجند کلیک کنید
برای دانلود جدول اوقات نماز اسدیه کلیک کنید

خوزستان
برای دانلود جدول اوقات نماز شهر اهواز کلیک کنید
اصفهان و ایلام
برای دانلود جدول اوقات نماز شهر اصفهان کلیک کنید
برای دانلود جدول اوقات نماز شهر ایلام کلیک کنید
کردستان
برای دانلود جدول اوقات نماز شهر سنندج کلیک کنید
برای دانلود جدول اوقات نماز شهر مریوان کلیک کنید

برای دانلود جدول اوقات نماز شهر بانه کلیک کنید
برای دانلود جدول اوقات نماز شهر سقز کلیک کنید


منبع : وااسلاماه