اذکار بعد از نماز فرض

اذکار بعد از نماز فرض

اذکار بعد از نماز فرض متاسفانه بسیاری از مردم وقتی نمازشان تمام می شود سریع بلند شده و به کارشان می پردازند و این اذکار کوتاه، بسیار جالب و بسیار حیاتی برای قیامت را نادیده می گیرند، به همین دلیل لازم است تا این اذکار را یاد آوری کرده و از این به بعد تصمیم […]

ادامه مطلب ...