index

 

این مطلب بر گرفته از آیات قرآن کریم و فرمایشات رسول الله (صلی الله علیه و سلم) می باشد و به جهت سهل شدن مطلب برای نوجوانان از ذکر آیات و احادیث خود داری شده است.

نام خداوند چیست ؟

نام او در قرآن و در زبان عربی «الله» است.

 الله (جل جلاله) چه  کسی است ؟

او ذاتی است مقدس که از کسی متولد نشده و کسی از او متولد نمی شود، و مانند هیچ کس نیست واز هر کسی بالاتر ، بهتر و او خدای یکتا است.

خصوصیات الله تعالی

  او دارای ویژگی های منحصر به ذات مقدس خودش است هیچ کس هیچ یک از ویژگی های او را ندارد و نخواهد داشت هر چند بنده مقرب او یا ولی خدا باشد .

او الله بلند مرتبه است  از این جهت او را الله تعالی می خوانیم . او نه مثل دارد و نه مثال ، پس هیچ کس مانند خدا نیست  و جایز نیست الله تعالی را بر مخلوقاتش مثال بزنیم .

الله تعالی تنها قادر مطلقی است که قدرت مطلقه و تسلط فراگیر بر جهان و جهانیان دارد که در یک چشم بهم زدن می تواند عالمی را دگرگون سازد و هیچ کس نمی تواند مانع اراده ی او شود ، چرا که او مختار کل است و هر زمان که اراده کند کارش را بدون مشورت کسی انجام می دهد چرا که به مشورت و همکاری کسی نیاز ندارد.

خداوند علاوه بر قدرت ظاهری اش ، بر قلوب انسانها نیز تسلط دارد بدین جهت است که گاها می بینیم انسان متمرد و قسی القلبی تبدیل به دوست الله می شود ، در چنین حالاتی باید شاکر خدا بود و به قدرت عجیب اش بیشتر تفکر و تدبر نمود .

خداوند تنها ذات بی نیازی است و بلکه نیازمند بودن برای الله تعالی عیب است و او از داشتن هر نوع عیبی پاک است ، از این جهت نام او «صمد» است که به معنی بی نیاز بودن است ، همچنین الله بزرگ پاک است از این جهت او را در رکوع نماز می گوئیم (سبحان ربی العظیم) و در سجده می گوئیم (سبحان ربی الاعلی) که به معنی بیان پاکی الله تعالی است و در پنچ وقت نمازها بارها مسلمانان در جهان پاکی الله را در یک صف در مساجد همزمان تکرار می کنند و زنان مسلمان هم این پاکی را در خانه های شان تا پایان عمرشان در نمازها بیان می کنند .

الله بزرگتر از هر کسی است ، از این جهت او را «الله اکبر» می خوانیم ، و نمازها را مسلمانان در سراسر جهان با «الله اکبر» شروع می کنند و اگر «الله اکبر» را فراموش کنند نمازشان باطل می شود .  اسلام دستور داده است که در ابتدای اذان چهار بار«الله اکبر» با صدای بلند خوانده شود طوری که آنهائی که در خانه یا محل کار خود نشستند صدای «الله اکبر» به سمع آنها برسد. اسلام همچنین دستور داده است هر کودکی که متولد می شود در روز هفتم در گوش او الله اکبر بصورت اذان و اقامه گفته شود که معلوم می شود «الله اکبر» دلیلی است روشن برای رستگاری انسان ها بشرطی که نام الله از زبان وارد قلب شود.

بدانید که:

خداوند صمد و یکتا ، حاکم مطلق بر جهان است حاکمی که نیازی به معاون ، مشاور و وزیر ندارد و انسان ها را برای مدتی کوتاه می آفریند و اختیارات می دهد تا آنها را بیازماید و هر زمان که اراده کند آنها را می میراند ویک روزی هم به وجود جهان، بدون رضایت و مشورت کسی پایان می دهد.الله تعالی هیچ زمان تضعیف نمی شود، هیچ زمانی خطا نمی رود(پناه بر خدا) ، هیچ زمان خسته نمی شود ، هیچ زمان به خواب نمی رود ، هیچ زمان به خورد نوش نیاز پیدا نمی کند و هیچ زمان نیاز به همدم و رفیق پیدا نمی کند چرا که موارد یاد شده برای الله تعالی عیب هستند و او از تمام عیب ها پاک است .

جز الله همه انسانها ضعیف هستند چرا که همه نیازمندی هایی را که الله از آنها پاک بود دارند ، از جمله نیازمندی های بشرعبارتند از : نیاز داشتن به همسر، همکار ، وزیر ، خواب ، خوردن ، بیماری ، ضعف و نا توانی و نهایتا مرگ ، حتی حضرت محمد رسول الله (ص) که مقدس ترین انسان بر روی کره زمین است از این حکم مستثنی نیست ، به دلیل اینکه : آنحضرت نیاز به همسر و فرزند، خورد و نوش و لشکر برای جهاد داشت ، به خواب و استراحت نیاز داشت در حالیکه الله تعالی از اینها پاک بود.

از توضیحات بالا نتیجه میگیریم، انسانی که نیازمند نباشد روی زمین وجود نداشته و ندارد ، که دلیلی است بر محدود بودن دار و ندار بشر و دلیلی است بر قدرت عجیب الله تعالی . بطور مثال محمد رسول الله را یک زن یهودی با خوراندن گوشت مسموم ساخت و آنحضرت (صلی الله علیه  وسلم) متوجه نشد .

ما حیات بشر را به سه بخش تقسیم می کنیم ۱_ مرحله اول جوانی و غرور اوست . ۲_ مرحله دوم میانسالی و تواضع اوست ۳_ مرحله سوم ضعف و پایان عمر اوست.

خداوند  تنها ذاتی است که تمجید و تحمید او نه تنها عبادت است بلکه قلب ها را صیقل می دهد ، و تنها ذاتی است که ستایش بیشمار او باعث تقویت ایمان و منور شدن چهره و قلب انسان می شود . بدون شک زبانی که همواره نام او را می خواند پاک و زیباست و قلبی که محبت او را در خود می پروراند منور است و زندگی که با نام و یاد خالق باشد سعادت مند است.

پس ای کودک مسلمان:

 بدون نام الله به خوشبختی نخواهی رسید پس در ذکر و یاد او زیاده روی کن.

اگر تمجید مکرر از الله را فراموش کنی بدانکه عبادت کردن برایت سخت می گردد.

گفتن «یا الله» ، گفتن «یا رب» و الله اکبر بسیار ثواب دارد و در حکم یاد و ذکر الله داخل هستند.

گفتن «سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم» میزان حسناتت را در روز قیامت سنگین خواهد کرد .

بدانکه خداوند بهترین و نزدیک ترین دوست و مددگار توست هیچگاه از او غفلت نکن.

او تنها دوستی است که از او هر چه بیشتر بخواهی بیشتر دوستت خواهد داشت.

غذا خوردن را با نام الله (بسم الله) شروع کن.

لباس را با نام الله (بسم الله) بپوش.

با نام الله سوار مرکب (ماشین وو) بشو.

هرکار خیری را فقط بخاطر رضامندی الله انجام بده.

ای کودک مسلمان :

بدانکه الله بر پدر و مادرت ترجیح دارد برای راضی نگهداشتن او نمره اول باش، اسباب ناراضگی او را فراهم نکن ، او مراقب رفتار وکردارت همیشه هست.

همیشه در قبال آبی که میخوری و نفسی که می کشی از او تشکر کن.

ادبت در پیشگاه الله بایستی بی نظیر باشد خداوند را همانند انسانهای ضعیف نخوان ! و از استفاده کلمات نا شایست برای الله پناه ببر به الله از نفس خود و از شیطان وسواس انداز.

بی ادبی به الله و رسول و اسلام کفر است .

برای تقویت ایمان ات بیشتر از درس ات تلاش کن چرا که ایمان قوی کلید اعمال نیک است و ایمان ضعیف سبب محرومیت از نیکیها می شود.

جهان فنا پذیر بی وفائی اش را به زودی به تو نشان خواهد داد پس بهشت جاویدان و گلهای همیشه رنگی اش، خوردنی ها ، نوشیدنی ها و دیدنی های غیر قابل توصیف بهشت را که در انتظار تو هستند از دست نده و از همه مهمترخود را از ملاقت با پروردگار جهان محروم نساز.

بدانکه خدا همیشه با تو است همیشه نگاه ات می کند ، روزی ات می دهد و هیچ زمانی از نگاه الله نمی توانی فرار کنی پس برای جلب رضایت او تلاش کن تا رستگاری شوی .

  نماز را در اول وقت بخوان روزه ات را بگیر چرا که بدون نماز سایر اعمال نیک ترا نجات نخواهند داد .

و شما پدران و مادران گرامی از الله و حضور در پیشگاه عدل الهی بترسید و اسباب گمراهی فرزندان معصوم خود را فراهم نسازید  !، آیا او را به دانشگاه فرستاده اید ؟ اما تا زمانی که برای هدایت او تلاش نکنید بار گناه او بر گردن شماست و حق پدری و حق مادری او را آدا ننموده اید.

نویسنده : مهدی گرگیچ

منبع : پایگاه اطلاع رسانی وااسلاماه


Fatal error: Class 'Attachments' not found in /home3/faezin/public_html/wp-content/themes/32-Hedayat-2sweb.ir/single.php on line 12