اقامه

اقامه: در اصطلاح فقهی اذان دوم را که قبل از نماز خوانده می‌شود، اقامه می‌گویند. مستحب است پیش از شروع به نماز، اقامه خوانده شود و علامت فرارسیدن نماز و ابتدا کردن به آن است. گفتن اقامه مستحب است ولی بسیار بر آن تأکید شده.

  1. “الله أکبر” (۲ مرتبه)                            خدا بزرگ‌تر و برتر از هر چیزی است.
  2. “اشهد ان لا اله الا الله” (۱ مرتبه)          گواهی می‌دهم هیچ معبود به حقی جز الله وجود ندارد.
  3. “أشهد ان محمداً رسول الله” (۱ مرتبه)   گواهی می‌دهم که محمّد فرستادهٔ خداست.
  4. “حیّ على الصّلاة” (۱ مرتبه)                بشتاب به سوی نماز.
  5. “حیّ على الفلاح” (۱مرتبه)                بشتاب به سوی رستگاری.
  6. “قد قامت الصلاة” (۲ مرتبه)                  همانا نماز بر پا شد.
  7. “الله أکبر” (۲ مرتبه)                            خدا بزرگ‌تر و برتر از هر چیزی است.
  8. “لا إله إلا الله” (۱ مرتبه)                      گواهی می دهم هیچ معبود به حقی جز الله وجود ندارد.

Fatal error: Class 'Attachments' not found in /home3/faezin/public_html/wp-content/themes/32-Hedayat-2sweb.ir/single.php on line 12